Partijsubsidiëring: ondermijning ten bate van de status-quo

De wijze waarop landelijke politieke partijen omgaan met de financiering en subsidiëring van hun fracties is ronduit laakbaar, schrijft Dennis de Witte in een ingezonden opinie. Lokale partijen worden benadeeld.

Op het moment dat het over politieke partijen en geldstromen gaat, verlegt de aandacht zich algauw naar weinig transparante lijntjes lopend naar binnen- én buitenland. Schimmige bedragen afkomstig van een belangenorganisatie in de Verenigde Staten, via fiscale constructies aangereikte tonnen door ‘stichtingen’, en talloze giften die partijen ontvangen.

Lees verder op Elsevier Weekblad …